Galerije

    Galerije

    Galerije (platforme) su koncipirane na bazi paletnih regala. U osnovi konstrukcije galerija i platformi se nalaze elementi koji se koriste kod paletnih regala. Adaptacija se vrši shodno zahtevu kupaca i u zavisnosti od dimenzija prostora i željenog rasporeda. Stojimo Vam na raspolaganju i u davanju idejnog rešenja rasporeda ili popunjavanja prostora.