Metalni ormani

    Metalni ormani se izrađuju od dekapiranog lima i zaštićeni su plastifikacijom. Garderobni ormani su u varijantama jednodelni (Og1) i dvodelni (Og2). Arhivski ormani su dvodelni sa četiri police i osigurani su centralnom bravom.

    Opciono ormani se mogu izrađivati sa postoljem ili sa stopama. Takođe može se izabrati izrada sa kosim ili sa ravnim krovom.