Police za markete

    Mnogi marketi u Srbiji i drugim zemljama su opremljeni našim policama. Postoji više tipova polica koje se proizvode u raznim dimenzijama.