Magacinske police

   Polične stalaže

   Polične stalaže se rade sa ispunom koja može biti od iverice ili od lima, po želji kupaca.

   Vertikalni nosači (ramovi) izrađeni su od HOP-a (materijal Č.0146).

   Uzdužni nosači (traverze) polica izrađeni su od kutijastih profila različitih dimenzija u zavisnosti od potrebne nosivosti po etaži.