Paletni regali

Paletni regali namenjeni su za skladištenje euro paleta i raznih drugih vidova paletirane robe sa mogućnošću prilagođavanja visine etaže na svakih 50 mm. Postoji mogućnost popunjavanja etaža ispunom od iverice ili lima sa postavljanjem podnosača.
Standardna visina paletnih regala je od 3500 do 8000 mm, a maksimalna nosivost regalnog polja je 3500 kg na bazi 3 euro palete.