Police za markete

Mnogi marketi u Srbiji i drugim zemljama su opremljeni našim policama.
Postoji više tipova polica koje se proizvode u raznim dimenzijama.