Polične Stalaže

Polične stalaže se rade ispunom koja može biti od iverice ili od lima, po želji kupca.
Vertikalni nosači (ramovi) izrađeni su od HOP-a (materijal Č.0146).
Uslužni nosači (traverzne) polica izrađeni su od kutijastih profila različitih dimenzija u zavisnosti od potrebne nosivosti po etaži.